dinsdag 16 april 2013

Mosselen en Ballonnen - Verschillende berichten met verschillende reacties

Deze week kwamen er op 1 dag, 2 berichten die de wereld in moesten. Het ene bericht was de afronding van een langlopend onderzoek, het andere bericht was een reactie op actualiteit. Interessant om te zien hoe verschillend het publiek reageerde op deze berichten.

Bericht 1: De ballonnen

Actueel is op dit moment de protesten tegen de 150.000 ballonnen die met de troonswisseling opgelaten zouden worden. Aangezien we een dossier hebben “plastic afval in zee” waarin jaren geleden al melding werd gedaan van ballonnen-afval na Koninginnedag, is de onderzoeker gevraagd een kort berichtje te schrijven met onze visie erop. Dit bericht is diezelfde ochtend nog geschreven, geredigeerd en geplaatst, met een verwijzing naar het dossier.

 

Bericht 2: De mosselen

Een zesjarig onderzoek naar duurzame schelpdierkweek en de effecten ervan op de natuur. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ en Producentenorganisatie Mosselcultuur, en uitgevoerd met 3 externe partijen. De uitkomst van het onderzoek is (kort samengevat): na het bevissen van mosselzaadbanken is er minder biodiversiteit, maar dat is na een jaar hersteld; Kweekpercelen van mosselen brengen juist meer biodiversiteit op een kaal gebied.
Het afsluitende rapport is aangeboden op het ministerie, de site is bijgewerkt en er is een persbericht opgesteld waar alle partijen en betrokkenen achter konden staan. Meestal wordt de tekst daar niet vlotter van. Het bericht is ‘smiddags geplaatst, na de overhandiging van het rapport.
 

Het verschil

De berichten zijn beide op de site geplaatst en gemeld op social media. Het verschil in viraliteit en reacties is enorm. Het mosselenverhaal werd een aantal keren geretweet en geliked op facebook, maar het ballonnen-verhaal nam een enorme vlucht. Het is vele malen geretweet, veel geliked, gereageerd en gedeeld op facebook. Ook leverde het veel nieuwe volgers op (bijv. Marianne Thieme!).

De getallen na 1 dag

Ballonnen

Facebook
 • 21 likers
 • 8 reacties
 • 22 keer gedeeld
 • Totaal bereik 2.220
Twitter
 • Vermeldingen en retweets: 46
 • Favoriet: 1
Site:
 • 891 weergaven

Mosselen

Facebook
 • 2 likers
 • 1 keer gedeeld
 • Totaal bereik 281
Twitter:
 • Vermeldingen en retweets: 3
Site:
 • 117 weergaven

Stof tot nadenken

Dit voorbeeld uit de praktijk geeft weer veel stof tot nadenken. Met een snelle reactie op de actualiteit rondom de ballonnen bereik je veel mensen en ben je als organisatie betrokken bij de maatschappelijke discussie. Een degelijk onderzoek naar mosselkweek met een zorgvuldig geformuleerd resultaat dat voor de samenleving misschien veel belangrijker is, krijgt minder respons. Is het omdat het ballonnen-probleem lekker laagdrempelig en makkelijk oplosbaar is? Is het omdat de resultaten van het mosselenonderzoek wat verder van de belevingswereld van de consument liggen? En is dat eigenlijk erg voor een wetenschappelijk instituut?
Zolang we beide typen berichten plaatsen, bereiken we in ieder geval de breedste doelgroep en kunnen we de diversiteit van ons kennisgebied tonen.

maandag 8 april 2013

Vrijwilligers gezocht – en in een flits gevonden!

In deze case een mooi voorbeeld van de kracht van Social Media, uit de praktijk van een onderzoeksinstituut dat werkt in het gebied van kust&zee. In dit smalle, specifieke werkgebied is het lastig de juiste doelgroepen te bereiken. Hoe vind je vrijwilligers voor onderzoek op zee?

Bij een routinevraag of een onderzoeker nieuwe stages wilde checken, vroeg ze of het mogelijk was om vrijwilligers te werven via de site. Ze zocht 2 mensen die wilden helpen bij een onderzoek naar makreel-eitjes op zee. Ruim twee weken onbetaald meedraaien op een schip bij allerlei voorkomende hand-en-spandiensten. Niet altijd het meest frisse werk, dus niet iets waarvoor de mensen stonden te trappelen. Voorheen vroeg de onderzoeker het aan studenten of stagiaires en er is ook een oproep geplaatst bij een biologenvereniging, maar daar kwamen geen reacties voor deze reis.

Als test hebben we de oproep geplaatst op de site (home IMARES en bij “werken bij IMARES”) en ook op social media (Twitter en facebook)








Deze oproep is via social media razendsnel rondgestuurd; binnen een uur had de onderzoeker al 2 aanmeldingen binnen! 

Bericht

www.wageningenur.nl/imares
Het bericht heeft 1 dag live gestaan op de site en is die dag 294 keer bekeken. 

Twitter

http://twitter.com/imares_wur
Buiten de 540 volgers die het bericht via twitter ontvangen, werd het door 11 twitteraars doorgestuurd. Dit waren:


 • Een aantal organisatieonderdelen van Wageningen UR, maar ook
 • Onderzoekers van IMARES
 • Visserijverenigingen
 • Belangenpartijen
 • Vissers
 • Zee-/natuurliefhebbers
   

Facebook

www.facebook.com/IMARES.Wageningenur 
Buiten de 520 likers die het bericht via facebook zien, is het 12 keer geliked en nog 11 keer doorgestuurd (soms ook gericht aan een persoon). Totaal hebben 1314 personen het bericht gezien.
Bij oproepen voor vacatures is het gemiddeld bereik ong. 500 personen. 

Great succes!

De ochtend na het plaatsen belde de onderzoeker, of de oproep van de site gehaald kon worden, omdat ze zo ontzettend veel reacties kreeg en inmiddels dus al ruim was voorzien van vrijwilligers. 

Alle aanmelders hebben bericht ontvangen van de onderzoeker. Hun gegevens worden bewaard en bij volgende onderzoeksreizen op zee wordt er contact met ze opgenomen.
Een van de vrijwilligers is een journaliste, die naast het vrijwilligerswerk ook ge├»nteresseerd was om een reportage te maken. De onderzoeker zal een blog bijhouden van de reis en de waarnemingen die ze onderweg doen. 

Wat voorheen lastig te realiseren was – het vinden van vrijwilligers voor werk op een schip – bleek totaal omgedraaid: de onderzoeker kon zelfs kiezen uit een ruim aanbod van mensen die zich aanmeldden. De overige onderzoekers die regelmatig onderzoeksreizen maken, zijn op de hoogte gebracht van deze effectieve manier van werven. Wordt vervolgd dus…