maandag 8 april 2013

Vrijwilligers gezocht – en in een flits gevonden!

In deze case een mooi voorbeeld van de kracht van Social Media, uit de praktijk van een onderzoeksinstituut dat werkt in het gebied van kust&zee. In dit smalle, specifieke werkgebied is het lastig de juiste doelgroepen te bereiken. Hoe vind je vrijwilligers voor onderzoek op zee?

Bij een routinevraag of een onderzoeker nieuwe stages wilde checken, vroeg ze of het mogelijk was om vrijwilligers te werven via de site. Ze zocht 2 mensen die wilden helpen bij een onderzoek naar makreel-eitjes op zee. Ruim twee weken onbetaald meedraaien op een schip bij allerlei voorkomende hand-en-spandiensten. Niet altijd het meest frisse werk, dus niet iets waarvoor de mensen stonden te trappelen. Voorheen vroeg de onderzoeker het aan studenten of stagiaires en er is ook een oproep geplaatst bij een biologenvereniging, maar daar kwamen geen reacties voor deze reis.

Als test hebben we de oproep geplaatst op de site (home IMARES en bij “werken bij IMARES”) en ook op social media (Twitter en facebook)
Deze oproep is via social media razendsnel rondgestuurd; binnen een uur had de onderzoeker al 2 aanmeldingen binnen! 

Bericht

www.wageningenur.nl/imares
Het bericht heeft 1 dag live gestaan op de site en is die dag 294 keer bekeken. 

Twitter

http://twitter.com/imares_wur
Buiten de 540 volgers die het bericht via twitter ontvangen, werd het door 11 twitteraars doorgestuurd. Dit waren:


  • Een aantal organisatieonderdelen van Wageningen UR, maar ook
  • Onderzoekers van IMARES
  • Visserijverenigingen
  • Belangenpartijen
  • Vissers
  • Zee-/natuurliefhebbers
     

Facebook

www.facebook.com/IMARES.Wageningenur 
Buiten de 520 likers die het bericht via facebook zien, is het 12 keer geliked en nog 11 keer doorgestuurd (soms ook gericht aan een persoon). Totaal hebben 1314 personen het bericht gezien.
Bij oproepen voor vacatures is het gemiddeld bereik ong. 500 personen. 

Great succes!

De ochtend na het plaatsen belde de onderzoeker, of de oproep van de site gehaald kon worden, omdat ze zo ontzettend veel reacties kreeg en inmiddels dus al ruim was voorzien van vrijwilligers. 

Alle aanmelders hebben bericht ontvangen van de onderzoeker. Hun gegevens worden bewaard en bij volgende onderzoeksreizen op zee wordt er contact met ze opgenomen.
Een van de vrijwilligers is een journaliste, die naast het vrijwilligerswerk ook geïnteresseerd was om een reportage te maken. De onderzoeker zal een blog bijhouden van de reis en de waarnemingen die ze onderweg doen. 

Wat voorheen lastig te realiseren was – het vinden van vrijwilligers voor werk op een schip – bleek totaal omgedraaid: de onderzoeker kon zelfs kiezen uit een ruim aanbod van mensen die zich aanmeldden. De overige onderzoekers die regelmatig onderzoeksreizen maken, zijn op de hoogte gebracht van deze effectieve manier van werven. Wordt vervolgd dus…


Geen opmerkingen:

Een reactie posten