donderdag 18 juli 2013

Eerste Social Media Café bij Wageningen UR

Na een lange periode van ideeën opdoen, gesprekken voeren en voorstellen doen, kwam het er dan toch van: een Social Media Café bij Wageningen UR! Het uitgangspunt is een ongedwongen en open setting, waar iedereen welkom is en alle onderwerpen rondom social media ter tafel kunnen komen.

Eerder zijn er presentaties gegeven voor medewerkers over social media. Steeds met een algemeen verhaal over een thema en een wetenschapper die vanuit de praktijk kon toelichten wat zijn ervaringen waren. Inhoudelijk werden deze bijeenkomsten door medewerkers als heel zinnig ervaren, maar qua interactie was het minimaal. 

Nieuwe aanpak

Navraag bij andere universiteiten leerde dat het concept van een social media cafe met vrije inloop erg succesvol is. Na wat interne gesprekken en voorstellen, kwam er een GO! Gemma Kregting is aanspreekpunt voor de universiteit en studentenwerving, en ik (Astrid de Best) ben contactpersoon voor de communicatie vanuit het onderzoek. We organiseren een aantal Social Media Cafes en gaan er ervaringen mee opdoen. In wisselende samenstellingen, op verschillende locaties en op diverse tijdstippen gaan we kijken hoe we de medewerkers het best kunnen helpen.

Terugblik eerste editie 

Het eerste Social Media Café was op 6 juni jl. tijdens de lunch in het auditorium in Impulse. De trappenconstructie was qua verstaanbaarheid niet echt geschikt om met elkaar te praten, maar het weerhield de bezoekers er niet van om met elkaar in gesprek en soms ook discussie te gaan. 

In totaal zijn er zo’n 20 medewerkers langsgekomen, steeds elkaar afwisselend. Sommigen kwamen alleen luisteren en anderen hadden hele concrete vragen, maar er is voornamelijk veel als groep met elkaar gesproken. Aan de orde kwamen onder andere: monitoring/webcare, nut van LinkedIn, mogelijkheden van Pinterest en quick wins op YouTube.

We kijken tevreden terug op dit eerste Social Media Café. Natuurlijk waren er verbeterpunten voor de volgende edities qua setting, omstandigheden en inhoud, maar het was een inspirerende bijeenkomst en de opkomst was goed!

Volgend Social Media Café

De volgende editie wordt over de zomervakantie getild en zal in september gehouden worden. De exacte datum en tijd volgen nog; de locatie zal het Grand Café worden in het Forum. Een Grand Social Media Café dus!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten